Praca absolwencka

Praca absolwencka dowodzi wiedzy studenta, jego wiadomości i umiejętności uzyskanych w czasie studiów, zdolności wykorzystania ich do samodzielnego rozwiązania konkretnego zadania. Praca umożliwia przedstawienie teoretycznych i praktycznych wiadomości w konkretnej dziedzinie naukowej.

Opracowanie i przygotowanie pracy absolwenckiej wymaga starannego podejścia, które opiera się na przestrzeganiu kilku zasad:

  • Tekst powinien odpowiadać wymogom danego, naukowego lub technicznego kierunku, zarówno pod względem tematycznym jak i językowym
  • Ma mieć swój własny styl, który polega na dokładności w stosowaniu fachowego słownictwa i przejrzystości, swoje przemyślenia i pomysły prezentujemy w formie bezosobowej
  • Istotny wpływ na jakość tekstu ma odpowiednia praca z fachową literaturą i zawartymi w niej informacjami

Temat pracy absolwenckiej

Tematy prac absolwenckich określa szkoła lub studenci, po akceptacji promotora, wybierają go sobie sami. Temat ma wpływ na zakres części pisemnej w przypadku, gdy student zobowiązany będzie wykonać jakiś produkt, rysunki, program itp.

Część pisemna musi zawierać w tej sytuacji przynajmniej 30 stron. Termin przygotowania i oddania gotowej pracy ustala dziekan szkoły.

Pomożemy przygotować materiały do pracy absolwenckiej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji...