Praca dysertacyjna doktorska

pisanie prac doktorskich pomocNowoczesną formę pracy doktorskiej możemy definiować jako zbiór artykułów adepta, opublikowanych również w międzynarodowych czasopismach, które następnie są wykorzystywane jako podstawowe źródła bibliograficzne. Pisanie takiej pracy wymaga stworzenia następujących rozdziałów: 

  • Obszerny wstęp
  • Cele rozprawy
  • Lista wykorzystanych metodologii w odniesieniu do literatury lub publikacji autora (wymienionych w następnym punkcie)
  • Własne wnioski i dyskusję w formie zbioru fachowych publikacji adepta
  • Podsumowanie wyników
  • Zakończenie, które powinno korespondować z celami dysertacji

Dobrze wiedzieć, że:

  • Praca doktorska, nawet bardzo dobrze napisana, nie jest traktowana jako końcowa forma pracy naukowej, ale raczej jako sposób uzyskania tytułu. Dla udanej kariery naukowej adepta artykuły są ważniejsze niż sam tytuł. 
  • Pisanie pracy doktorskiej kosztuje wiele energii, która mogłaby być wykorzystana zupełnie inaczej (np. do zyskiwania nowych informacji,  przygotowywania nowych publikacji, ewentualnie przy kolejnych eksperymentach), dlatego warto czasem skorzystać z pomocy.
  • Publikowanie w najlepszych czasopismach jest gwarancją jakości artykułów.
  • Oponent dysertacji nie musi być ekspertem w całej dziedzinie oraz może skorzystać z pomocy specjalistów.

Pomoc w pisaniu prac doktorskich

Nieproporcjonalnie duża liczba stron pracy może świadczyć o złym opracowaniu tematu. W przypadku dobrze wybranej struktury i spójności tekstu, ilość stron jest zdecydowanie mniejsza. Dokładne opisy najważniejszych części projektu mogą być umieszczone w formie załączników, które odnoszą się do głównego tekstu.

Obszary tematyczne nie różnią się od analogicznych w pracach magisterskich lub licencjackich, jak również zasad opracowania internetowych prezentacji poszczególnych uniwersytetów i ośrodków badawczych.

Proponujemy pomoc w przygotowaniu materiałów do pracy doktorskiej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji...