Pisanie prac magisterskich

pisanie pracy magisterskiej pomocPraca magisterska jest najobszerniejszą pracą, której fachowe opracowanie i obrona są kluczowe do uzyskania dyplomu. Obrona pracy magisterskiej jest integralną częścią egzaminu końcowego.

Celem pisania takiej pracy jest wykazanie, że student jest w stanie samodzielnie opracować temat dotyczący jego dziedziny i umie wykorzystać dostępne źródła naukowe.

Pomoc w pisaniu prac naukowych

Praca magisterska przyjmuje zazwyczaj pisemną formę, na niektórych uczelniach można też spotkać się z różnymi jej udoskonaleniami. Przy przygotowaniu do obrony polecamy pomoc w stworzeniu prezentacji np. w programie Power Point.

Studenci często krytykują obowiązek pisania prac magisterskich. Pytaniem jest, czy ta krytyka jest uzasadniona i jakimi posługują się argumentami? Odpowiedź zostawiamy w gestii każdego z osobna.

Praca magisterska bez plagiatu

Wiele dyskusji dotyczy tematu plagiatu. W praktyce oznacza to wykorzystanie części lub całego dzieła innej osoby. Jest to możliwe w sposób legalny, ale musi być zgodne z zasadami istniejących systemów bibliograficznych – nie można zapomnieć o przypisach i podaniu autora cytowanego tekstu. Proponujemy pomoc w pisaniu prac magisterskich na różnych kierunkach.